Arna Industrihus AS
Fabrikkvegen 1
5265 Ytre Arna
NORWAY

E-post: post@arna-industrihus.no

Veibeskrivelse

Driftssjef
Tor Olav Synnevåg
Tlf: +47 45 21 19 18

Daglig leder
Elna-Nini von Erpecom Dahl
Tlf: +47 91 33 64 09

Kontortid
Man-fre kl. 07.30 til 15.30 eller etter avtale. Kontoret ligger i første etasje, inngang 7 ved pipen. Flyttelasslager i fellessal nåes fortrinnsvis i arbeidstiden. Døgnåpent for deg med eget lokale.

Bli leietaker
Kontakt oss for priser og befaring. Som leietaker inngår du leieavtale og det må opprettes depositumskonto eller bankgaranti for 3 mnd. leie. Velkommen!

Betale husleie
Leien faktureres forskuddsvis hver 15. i måneden (pr. mail) med forfall siste dag i måneden. Vennligst benytt KID-nr. ved betaling til bankkonto nr: 9526.05.39257

Ved betaling fra utlandet / For payments from abroad:
IBAN = NO5695260539257
SWIFT = HANDNOKK